top
   
   홈 > Community > Photo Gallery
내용 보기
작성자 :     admin 작성일 :     2016-06-16 (10:55:26)
이메일 :     mail@mail.net 조회수 :     10104
홈페이지 :     http://홈페이지 아이피 :     ***.***.***.***
첨부파일 :     Downloading : 265 - 20160614-곽미경교수.jpg
글제목 :     RCER-세미나-2016.6.14
 


일   시 : 2016년 6월 14일
장   소:  약학관 530254호
발표자 : 곽 미 경 교수님
주   제 :  Association of NRF2 with Cancer Mitochondria and Metabolism Through the miR-181c / Mitochondria-encoded Cytochrome c Oxidase Pathway
 
 
 
name :
password :
security code :
 
  comment :
 
 
이전글 목록 새글쓰기 응답글쓰기 글수정하기 글지우기 다음글 
RCER-세미나-2017.04.28
admin
2017.05.22 13:49:03 / 4976
RCER-세미나-2017.04.14
admin
2017.05.22 13:47:28 / 4966
RCER-세미나 - 2016.12.20
admin
2017.05.22 13:43:47 / 4947
RCER- 세미나 -2016.12.12
admin
2017.04.27 17:08:52 / 4342
 
RCER-세미나-2016-11.29
admin
2016.11.29 16:31:29 / 7151
RCER-세미나-2016.11.22
admin
2016.11.29 16:30:08 / 7298
RCER-세미나-2016.10.25
admin
2016.10.25 17:01:32 / 7882
RCER-세미나-2016.07.04
admin
2016.07.08 17:13:35 / 9948
 
RCER-세미나-2016.6.14
admin
2016.06.16 10:55:26 / 10104
RCER-세미나-2016.5.24
admin
2016.05.24 17:20:52 / 11008
RCER-세미나-2016.5.20
admin
2016.05.24 17:19:05 / 10110
RCER-세미나-2016.4.28
admin
2016.04.28 16:56:12 / 10381
 
 1 [2][3][4][5][6]
목록 새글쓰기