top
   
   홈 > Community > Photo Gallery
내용 보기
작성자 :     admin 작성일 :     2014-05-13 (14:18:15)
이메일 :     mail@mail.net 조회수 :     43829
홈페이지 :     http://홈페이지 아이피 :     ***.***.***.***
첨부파일 :     Downloading : 188 - CAM00215.jpg
글제목 :     제 21회-RCER-세미나
 


일 시 : 2014년 05월 02일

장 소 : 약학관 1층 530150호

연 자 : 김 장 훈 교수님 (KRIBB)


주 제 : Direct Lineage Reprogramming based on Pluripotency Factors
 
 
 
name :
password :
security code :
 
  comment :
 
 
이전글 목록 새글쓰기 응답글쓰기 글수정하기 글지우기 다음글 
제9회 RCER - Journal club
admin
2014.06.23 11:50:19 / 38303
제 21회-RCER-세미나
admin
2014.05.13 14:18:15 / 43829
제20회 RCER 세미나
admin
2014.04.29 10:52:46 / 42283
제 19회 RCER 세미나
admin
2014.04.15 16:29:16 / 42069
 
제18회 RCER 세미나
admin
2014.03.31 10:27:17 / 42491
제 17회 RCER 세미나
admin
2014.03.24 09:22:13 / 38714
제7회 RCER - Journal club
admin
2014.03.19 15:34:31 / 38425
RCER 제 16회 세미나
admin
2013.12.16 16:36:02 / 39844
 
제 5회 RCER - Journal club
admin
2013.11.14 17:15:13 / 36098
제4회 RCER - Journal club
admin
2013.11.13 13:12:56 / 38728
제3회 RCER - Journal club
admin
2013.11.01 11:46:59 / 37825
RCER 제 15회 세미나
admin
2013.10.10 17:28:08 / 37533
 
[1][2] 3 [4][5][6]
목록 새글쓰기