top
   
   홈 > Community > Photo Gallery
내용 보기
작성자 :     admin 작성일 :     2014-03-24 (09:22:13)
이메일 :     mail@mail.net 조회수 :     39111
홈페이지 :     http://홈페이지 아이피 :     ***.***.***.***
첨부파일 :     Downloading : 206 - IMG_0694.jpg
글제목 :     제 17회 RCER 세미나
 


일 시 : 2014년 03월 21일

장 소 : 약학관 1층 530150호

연 자 : 김 욱
 교수님 (아주대학교 공과대학)

주 제 : Post-transcriptional regulation of insulin mRNA by RNA-binding protein HuD
 
 
 
 
name :
password :
security code :
 
  comment :
 
 
이전글 목록 새글쓰기 응답글쓰기 글수정하기 글지우기 다음글 
제 17회 RCER 세미나
admin
2014.03.24 09:22:13 / 39111
제7회 RCER - Journal club
admin
2014.03.19 15:34:31 / 38797
RCER 제 16회 세미나
admin
2013.12.16 16:36:02 / 40195
제 5회 RCER - Journal club
admin
2013.11.14 17:15:13 / 36437
 
제4회 RCER - Journal club
admin
2013.11.13 13:12:56 / 39092
제3회 RCER - Journal club
admin
2013.11.01 11:46:59 / 38178
RCER 제 15회 세미나
admin
2013.10.10 17:28:08 / 37906
RCER 14회 세미나
admin
2013.09.26 18:02:50 / 39067
 
제2회 RCER - Journal club
admin
2013.09.12 17:15:42 / 34104
RCER 3rd Workshop 2013
admin
2013.07.04 09:58:35 / 29750
RCER 3rd Workshop 2013
admin
2013.07.04 09:57:05 / 27839
RCER 3rd Workshop 2013
admin
2013.07.04 09:56:27 / 26725
 
[1][2][3] 4 [5][6]
목록 새글쓰기