top
   
   홈 > Community > 초청세미나
내용 보기
작성자 :     admin 작성일 :     2015-12-16 (09:46:28)
이메일 :     mail@mail.net 조회수 :     14598
홈페이지 :     http://홈페이지 아이피 :     ***.***.***.***
글제목 :     RCER-세미나-2014-11-20
 
일   시 : 2014년 11월 20일
장   소: 약학관 530211
발표자 : 권 학 철 박사님
주   제 : 신규 약물 소재 개발을 위한 미생물 이차대사산물 연구
 
 
 
name :
password :
security code :
 
  comment :
 
 
이전글 목록 새글쓰기 응답글쓰기 글수정하기 글지우기 다음글번호 제목 작성자 첨부 등록일 조회
45 RCER-세미나-2016.6.14 admin 2016.06.1612862
44 RCER-세미나-2016.5.24 admin 2016.05.2413010
43 RCER-세미나-2016.5.20 admin 2016.05.2412916
42 RCER-세미나-2016.4.28 admin 2016.05.2412906
41 RCER-세미나-2016.04.12 admin 2016.04.1213424
40 RCER-세미나-2016.04.07 admin 2016.04.1213347
39 RCER-세미나-2016.03.29 admin 2016.03.2913586
38 RCER-세미나-2016.03.22 admin 2016.03.2213720
37 RCER-세미나-2016-03-15 admin 2016.03.1513779
36 RCER-세미나-2016.03.08 admin 2016.03.1513763
35 RCER-세미나-2015-12-14 admin 2015.12.1614666
34 RCER-세미나-25015-09-17 admin 2015.12.1614631
33 2015 International Symposium of RCER admin 2015.12.1614673
RCER-세미나-2014-11-20 admin 2015.12.1614598
31 RCER-세미나-2014-11-13 admin 2015.12.1614656
30 RCER-세미나-2014-11-06 admin 2015.12.1614753
29 RCER-세미나-2014-10-21 admin 2015.12.1614652
28 RCER-세미나-2014-10-08 admin 2014.10.2017811
27 RCER-세미나-2014-09-11 admin 2014.10.2017202
26 RCER-세미나-2014-07-14 admin 2014.10.2017155
 1 [2][3]
목록 새글쓰기