top
   
   홈 > Community > 초청세미나
내용 보기
작성자 :     admin 작성일 :     2015-12-16 (10:01:17)
이메일 :     mail@mail.net 조회수 :     11112
홈페이지 :     http://홈페이지 아이피 :     ***.***.***.***
글제목 :     RCER-세미나-25015-09-17
 
일   시 : 2015년 09월 17일
장   소: 약학관 530150
발표자 : Ho-June Lee,Ph.D.
주   제 : Overcoming Drug Resistance to EGFR-targeted Therapy in Non-small Cell Lung Cancers
 
 
 
name :
password :
security code :
 
  comment :
 
 
이전글 목록 새글쓰기 응답글쓰기 글수정하기 글지우기 다음글번호 제목 작성자 첨부 등록일 조회
45 RCER-세미나-2016.6.14 admin 2016.06.169399
44 RCER-세미나-2016.5.24 admin 2016.05.249516
43 RCER-세미나-2016.5.20 admin 2016.05.249473
42 RCER-세미나-2016.4.28 admin 2016.05.249434
41 RCER-세미나-2016.04.12 admin 2016.04.129957
40 RCER-세미나-2016.04.07 admin 2016.04.129888
39 RCER-세미나-2016.03.29 admin 2016.03.2910119
38 RCER-세미나-2016.03.22 admin 2016.03.2210275
37 RCER-세미나-2016-03-15 admin 2016.03.1510331
36 RCER-세미나-2016.03.08 admin 2016.03.1510302
35 RCER-세미나-2015-12-14 admin 2015.12.1611174
RCER-세미나-25015-09-17 admin 2015.12.1611112
33 2015 International Symposium of RCER admin 2015.12.1611158
32 RCER-세미나-2014-11-20 admin 2015.12.1611150
31 RCER-세미나-2014-11-13 admin 2015.12.1611142
30 RCER-세미나-2014-11-06 admin 2015.12.1611264
29 RCER-세미나-2014-10-21 admin 2015.12.1611193
28 RCER-세미나-2014-10-08 admin 2014.10.2014317
27 RCER-세미나-2014-09-11 admin 2014.10.2013742
26 RCER-세미나-2014-07-14 admin 2014.10.2013709
 1 [2][3]
목록 새글쓰기